Grzegorz Turnau – Lagu S³owicza Lirik Terjemahan

Grzegorz Turnau | Judul Lagu: S³owicza

Na ulicy S³owiczej, na ulicy zmyœlonej
Na ulicy S & sup3; owiczej, na ulicy zmy & oelig; lonej
Nie ma wcale kamienic, tylko same balkony.
Nie ma wcale kamienic, tylko balkony yang sama.


Pozawiesza³ je niegdyœ na pozornych zawiasach
Pozawiesza & sup3; je niegdy & oelig; na pozornych zawiasach
Ob³¹kany architekt, który ¿y³ w tych czasach.
Ob & sup3; & sup1; kany architekt, kt & oacute; ry & iquest; y & sup3; w tych czasach


Nikt z przechodniów nie dotar³ do zmyœlonej ulicy –
Nikt z przechodni & oacute; w nie dotar & sup3; lakukan zmy & oelig; lonej ulicy –
Unikaj¹ jej szklarze i wêdrowni muzycy,
Unikaj & sup1; jej szklarze saya w & ecirc; drowni muzycy,
Tylko ksiê¿yc zarzuca na balkony sw¹ pe³niê
Tylko ksi & ecirc; & iquest; yc zarzuca na balkony sw & sup1; pe & sup3; ni & ecirc;
I przep³ywa bez cienia, niewidzialny zupe³nie…
Aku przep & sup3; ywa bez cienia, niewidzialny zupe & sup3; nie …


Na balkonach s¹ ró¿e, a na ró¿ach s³owiki.
Na balkonach s & sup1; r & oacute; & iquest; e, a na r & oacute; & iquest; ach s & sup3; owiki.
Ró¿e mdlej¹ po nocach od s³owiczej muzyki,
R & oacute; & iquest; e mdlej & sup1; po nocach od s & sup3; owiczej muzyki,
A to wszystko siê dzieje, jakby dzia³o siê we œnie,
A ke wszystko si & ecirc; dzieje, jakby dzia & sup3; o si & ecirc; kami & oelig; nie,
A zarazem istnia³o poza snem jednoczeœnie…
Zarazem istnia & sup3; o poza snem jednocze & oelig; nie …


Nikt z przechodniów…
Nikt z przechodni & oacute; w …


I nie sposób odró¿niæ mg³y od snu, co tak œciœle
Saya nda spo & oacute; b odr & oacute; & iquest; ni & aelig; mg & sup3; y od snu, co tak & oelig; ci & oelig; le
Mg³¹ siê staje, jak dot¹d w ¿adnym innym zamyœle –
Mg & sup3; & sup1; si & ecirc; staje, jak dot & sup1; d w & iquest; adnym innym zamy & oelig; le –
A ty b³¹kasz siê noc¹ po ulicy S³owiczej
A ty b & sup3; & sup1; kasz si & ecirc; noc & sup1; po ulicy S & sup3; owiczej
Pe³na westchnieñ t³umionych i niewiernych s³odyczy
Pe & sup3; na westchnie & ntilde; t & sup3; umionych i niewiernych s & sup3; odyczy


I ku górze wyci¹gasz przezroczyste swe d³onie
Aku akan g & oacute; rze wyci & sup1; gasz przezroczyste swe d & sup3; onie
Bym ukaza³ siê tobie na zmyœlonym balkonie –
Bym ukaza & sup3; si & ecirc; tobie na zmy & oelig; lonym balkonie –


A tu ksiê¿yc zarzuca na balkony sw¹ pe³nie
A tu ksi & ecirc; & iquest; yc zarzuca na balkony sw & sup1; pe & sup3; nie
I przep³ywa bez cienia, niewidzialny zupe³nie…
Aku przep & sup3; ywa bez cienia, niewidzialny zupe & sup3; nie …

Terjemahan Lirik Lagu Grzegorz Turnau Lainnya