Grzegorz Turnau – Uno Momento Mortis Lirik Terjemahan

Grzegorz Turnau | Judul Lagu: Uno Momento Mortis

nim napiszesz wiersz
nim napiszesz wiersz
pomyœl i zwa¿
pomy & oelig; l i zwa & iquest;
jak dalece s³uszny to krok
jak dalece s & sup3; uszny to krok
i czy naprawdê masz czas
saya czy naprawd & ecirc; masz czas
¿eby pisaæ wiersz
& iquest; eby pisa & aelig; wiersz
¿eby pisaæ wiersz
& iquest; eby pisa & aelig; wiersz


mo¿e raczej wstañ
mo & iquest; e raczej wsta & ntilde;
mo¿e raczej le¿
r & b, e raczej le & iquest;
literatura jest piêkna i bez
literatura jest pi & ecirc; kna i bez
podobnie jak ten
podobnie jak sepuluh
dogasaj¹cy ju¿ dzieñ
dogasaj & sup1; cy ju & iquest; dzie & ntilde;
i gêstniej¹cy ju¿ mrok
i g & ecirc; stniej & sup1; cy ju & iquest; mrok


zanim doliczysz do stu
zanim doliczysz do stu
dawno zapomnisz o dniu
dawno zapomnisz o dniu
zanim doliczysz do stu
zanim doliczysz do stu


nim wykonasz pieϖ
nim wykonasz pie & oelig; & ntilde;
pomyœl i sprawdŸ
pomy & oelig; l aku sprawd & Yuml;
czy nie piêkniej zrobi to szpak
czy nie pi & ecirc; kniej zrobi ke szpak
i czy w ogóle jest sens
Aku czy w og & oacute; le jest sens
wykonywaæ pieœñ
wykonywa & aelig; pie & oelig; & ntilde;
wykonywaæ pieœñ
wykonywa & aelig; pie & oelig; & ntilde;


mo¿e raczej œpij
mo & iquest; e raczej & oelig; pij
mo¿e raczej patrz
mo & iquest; e raczej patrz
twe obyczaje s¹ ³agodne i tak
twe obyczaje s & sup1; & sup3; agodne aku tak
przeciwnie ni¿ ten
przeciwnie ni & iquest; sepuluh
dogasaj¹cy ju¿ sen
dogasaj & sup1; cy ju & iquest; sen
i patetyczny nasz œwiat
Aku patetyczny nasz & oelig; wiat


zanim doliczysz do trzech
zanim doliczysz melakukan trzech
dawno zapomnisz i mnie
dawno zapomnisz saya mnie
zanim policzysz do trzech
zanim policzysz melakukan trzech


nim napiszesz wiersz
nim napiszesz wiersz
pomyœl i zwa¿
pomy & oelig; l i zwa & iquest;
jak dalece s³uszny to krok
jak dalece s & sup3; uszny to krok
i czy naprawdê masz czas
saya czy naprawd & ecirc; masz czas
¿eby pisaæ wiersz
& iquest; eby pisa & aelig; wiersz
¿eby pisaæ wiersz
& iquest; eby pisa & aelig; wiersz

Terjemahan Lirik Lagu Grzegorz Turnau Lainnya