lagu Michael Guang Liang – Terjemahan Lirik Yi Dian Guang Yi Dian Liang

Michael Guang Liang | Judul Lagu: Yi Dian Guang Yi Dian Liang

hei ye luo zai ni de jian bang
hei kamu luo zai ni de jian bang
ni de lian you yi xie you shang
ni de lian kamu yi xie kamu shang
ai you kan bu jian de zhong liang
ai kamu kan bu jian de zhong liang
yi ge ren zai huang hun you dang
yi ge ren zai huang hun kamu dang
che deng man cheng yi pian hai yang
che deng man cheng yi pian hai yang
mei you fang xiang ye shi fang xiang
mei kamu fang xiang kamu shi fang xiang


ba yi dian guang ba yi dian liang
ba yi dian guang ba yi dian liang
fang zai zuo xin fang
fang zai zuo xin fang
lu you xie chang ji mo lai shi
lu kamu xie chang ji mo lai shi
ni yao zi ji jian qiang
ni yao zi ji jian qiang
na yi dian guang na yi dian liang
na yi dian guang na yi dian liang
na lu bian de chuang you mei you ren
na lu bian de chuang kamu mei kamu ren
hai hui ba lang man dang hui shi
hai hui ba lang manusia dang hui shi
wo ou er ye hui xiang
wu ou er ye hui xiang


hei ye luo zai ni de jian bang
hei kamu luo zai ni de jian bang
ni de lian you yi xie you shang
ni de lian kamu yi xie kamu shang
ai you kan bu jian de zhong liang
ai kamu kan bu jian de zhong liang
yi ge ren zai huang hun you dang
yi ge ren zai huang hun kamu dang
che deng man cheng yi pian hai yang
che deng man cheng yi pian hai yang
mei you fang xiang ye shi fang xiang
mei kamu fang xiang kamu shi fang xiang
ba yi dian guang ba yi dian liang
ba yi dian guang ba yi dian liang
fang zai zuo xin fang
fang zai zuo xin fang
lu you xie chang ji mo lai shi
lu kamu xie chang ji mo lai shi
ni yao zi ji jian qiang
ni yao zi ji jian qiang
na yi dian guang na yi dian liang
na yi dian guang na yi dian liang
na lu bian de chuang you mei you ren
na lu bian de chuang kamu mei kamu ren
huan hui ba langman dang hui shi
huan hui ba langman dang hui shi
wo ou er ye hui xiang
wu ou er ye hui xiang
ba yi dian guang ba yi dian liang
ba yi dian guang ba yi dian liang
fang zai zuo xin fang
fang zai zuo xin fang
lu you xie chang ji mo lai shi
lu kamu xie chang ji mo lai shi
ni yao zi ji jian qiang
ni yao zi ji jian qiang
na yi dian guang na yi dian liang
na yi dian guang na yi dian liang
na lu bian de chuang you meiyou ren
na lu bian de chuang kamu meiyou ren
hai hui ba lang man dang hui shi
hai hui ba lang manusia dang hui shi
wo ou er ye hui xiang
wu ou er ye hui xiang


ba yi dian guang ba yi dian liang
ba yi dian guang ba yi dian liang
fang zai zuo xin fang
fang zai zuo xin fang
lu you xie chang ji mo lai shi
lu kamu xie chang ji mo lai shi
ni yao zi ji jian qiang
ni yao zi ji jian qiang
na yi dian guang na yi dian liang
na yi dian guang na yi dian liang
na lu bian de chuang you mei you ren
na lu bian de chuang kamu mei kamu ren
hai hui ba lang man dang hui shi
hai hui ba lang manusia dang hui shi
hai shi zao jiu yi wang
hai shi zao jiu yi wang

Terjemahan Lirik Lagu Michael Guang Liang Lainnya