lagu Vicky Zhao – Terjemahan Lirik Ching Sen Sen Yi Mung Mung

Vicky Zhao | Judul Lagu: Ching Sen Sen Yi Mung Mung

Ching Sen Sen Yi Mung Mung
Ching Sen Sen Yi Mung Mung
Tuo Sau Lou Thai Yen Yi Cung
Tuo Sau Lou Yen Thailand Yi Cung
Ci Te Tang Chu Ni Nung Wo Nung
Ci Te Tang Chu Ni Nung Wo Nung
Che Ru Liu Sue Ma Ru Lou
Che Ru Liu Sue Ma Ru Lou
Cin Kuan Khuang Fung Ping Thi Chi
Cin Kuan Khuang Fung Ping Thi Chi
Mei Ren Ru Yu, Cien Ru Hung
Mei Ren Ru Yu, Cien Ru Hung


A….Ching Sen Sen Yi Mung Mung
A …. Ching Sen Sen Yi Mung Mung
Se Cie Ce Cai Ni Yen Cung
Se Cie Ce Cai Ni Yen Cung
Siang Fung Pu Wan Wei He Chung Chung
Siang Fung Pu Wan Wei Dia Chung Chung
San SAn Sui Sui Chi Wan Chung
San SAn Sui Sui Chi Wan Chung
Yi Chi Kao Ke Chien Hen Lei
Yi Chi Kao Ke Chien Hen Lei
Ching Cai Hui Chang Tang Chi Cung
Ching Cai Hui Chang Tang Chi Cung


A….Ching Sen Sen Yi Mung Mung
A …. Ching Sen Sen Yi Mung Mung
Tien Ye Wu Cing Ti Wu Chiung
Tien Ye Wu Cing Ti Wu Chiung
Kao Lou Wang Tuan Ching You Tu Cung
Kao Lou Wang Tuan Ching Anda Tu Cung
Phan Kuo Chiung Sia He Chiu Tung
Phan Kuo Chiung Sia Dia Chiu Tung
Phan Lai Phan Chi Phan Pu Cin
Phan Lai Phan Chi Phan Pu Cin
Tien Ya He Cu…..Se Kui HungChing Sen Sen Yi Mung Mung
Tien Ya Dia Cu ….. Se Kui HungChing Sen Sen Yi Mung Mung
Tuo Sau Lou Thai Yen Yi Cung
Tuo Sau Lou Yen Thailand Yi Cung
Ci Te Tang Chu Ni Nung Wo Nung
Ci Te Tang Chu Ni Nung Wo Nung
Che Ru Liu Sue Ma Ru Lou
Che Ru Liu Sue Ma Ru Lou
Cin Kuan Khuang Fung Ping Thi Chi
Cin Kuan Khuang Fung Ping Thi Chi
Mei Ren Ru Yu, Cien Ru Hung
Mei Ren Ru Yu, Cien Ru Hung


A….Ching Sen Sen Yi Mung Mung
A …. Ching Sen Sen Yi Mung Mung
Se Cie Ce Cai Ni Yen Cung
Se Cie Ce Cai Ni Yen Cung
Siang Fung Pu Wan Wei He Chung Chung
Siang Fung Pu Wan Wei Dia Chung Chung
San SAn Sui Sui Chi Wan Chung
San SAn Sui Sui Chi Wan Chung
Yi Chi Kao Ke Chien Hen Lei
Yi Chi Kao Ke Chien Hen Lei
Ching Cai Hui Chang Tang Chi Cung
Ching Cai Hui Chang Tang Chi Cung


A….Ching Sen Sen Yi Mung Mung
A …. Ching Sen Sen Yi Mung Mung
Tien Ye Wu Cing Ti Wu Chiung
Tien Ye Wu Cing Ti Wu Chiung
Kao Lou Wang Tuan Ching You Tu Cung
Kao Lou Wang Tuan Ching Anda Tu Cung
Phan Kuo Chiung Sia He Chiu Tung
Phan Kuo Chiung Sia Dia Chiu Tung
Phan Lai Phan Chi Phan Pu Cin
Phan Lai Phan Chi Phan Pu Cin
Tien Ya He Cu…..Se Kui Hung
Tien Ya Dia Cu ….. Se Kui Hung

Terjemahan Lirik Lagu Vicky Zhao Lainnya