Sholawat Nabi – Lagu Ummi Lirik Terjemahan

Sholawat Nabi | Judul Lagu: Ummi

Ummi Yalahnan ’Asyaqohu
Ummi Yalahnan & rsquo; Asyaqohu
Wansyidan Dauman Ansyuduhu
Wansyidan Dauman Ansyuduhu
Fikulli Makanin Adzkuruhu
Fikulli Makanin Adzkuruhu
Ummi Ummi Ummi Ummi
Ummi Ummi Ummi Ummi


Ummi Ummi Ummi Ummi
Ummi Ummi Ummi Ummi
Ummi Ummi Ummi Ummi
Ummi Ummi Ummi Ummi


Ummi Yalahnan ’Asyaqohu
Ummi Yalahnan & rsquo; Asyaqohu
Wansyidan Dauman Ansyuduhu
Wansyidan Dauman Ansyuduhu
Fikulli Makanin Adzkuruhu
Fikulli Makanin Adzkuruhu
Wa Adzhollu Adzollu Uroddiduhu
Wa Adzhollu Adzollu Uroddiduhu


Ummi Ummi Ummi Ummi
Ummi Ummi Ummi Ummi
Ummi Ummi Ummi Ummi
Ummi Ummi Ummi Ummi


Ummi Ya Ruuhi Wa Hayati
Ummi Ya Ruuhi Wa Hayati
Ya Bahjatan Nafsi Wal Munati
Ya Bahjatan Nafsi Wal Munati
Unsi Fil Hadhiri Wal Ati
Unsi Fil Hadhiri Wal Ati
Unsi Fil Hadhiri Wal Ati
Unsi Fil Hadhiri Wal Ati


Ummi Ummi Ummi Ummi
Ummi Ummi Ummi Ummi
Ummi Ummi Ummi Ummi
Ummi Ummi Ummi Ummi


Allahu Ta’ala Aushoni
Allahu Ta & rsquo; ala Aushoni
Fissirri Walau Fil ’Ilani
Fissirri Walau Filisari; Ilani
Bilbirri Laki Wal Ihsani
Bilbirri Laki Wal Ihsani
Bilbirri Laki Wal Ihsani
Bilbirri Laki Wal Ihsani


Ummi Ummi Ummi Ummi
Ummi Ummi Ummi Ummi
Ummi Ummi Ummi Ummi
Ummi Ummi Ummi Ummi


Ismuki Man Khusyun Fi Qolbi
Ismuki Man Khusyun Fi Qolbi
Hubbuki Yahdiini Fi Darbi
Hubbuki Yahdiini Fi Darbi
Wadhu’aiyah Fadzuki Robbi
Wadhu & rsquo; aiyah Fadzuki Robbi
Wadhu’aiyah Fadzuki Robbi
Wadhu & rsquo; aiyah Fadzuki Robbi


Ummi Ummi Ummi Ummi
Ummi Ummi Ummi Ummi
Ummi Ummi Ummi Ummi
Ummi Ummi Ummi Ummi

Terjemahan Lirik Lagu Sholawat Nabi Lainnya