Terjemahan Lirik Grzegorz Turnau – Lagu Szli Têdy Ludzie

Grzegorz Turnau | Judul Lagu: Szli Têdy Ludzie

Szli têdy ludzie biedni, proœci
Szli t & ecirc; dy ludzie biedni, pro & oelig; ci
(widzia³em ich)
(widzia & sup3; em ich)
Bez przeznaczenia, bez przysz³oœci
Bez przeznaczenia, bez przysz & sup3; o & oelig; ci
(widzia³em ich, s³ysza³em ich)
(widzia & sup3; em ich, s & sup3; ysza & sup3; em ich)


Szli niepotrzebni, nieprzytomni,
Szli niepotrzebni, nieprzytomni,
Kto ich zobaczy, ten zapomni
Kto ich zobaczy, sepuluh zapomni
(widzia³em ich s³ysza³em ich)
(widzia & sup3; em ich s & sup3; ysza & sup3; em ich)


Szli ubogiego brzegiem cienia
Szli ubogiego brzegiem cienia
I nikt nie stwierdzi³ ich istnienia
Saya nikt nie stwierdzi & sup3; ni istnienia
(widzia³em ich, s³ysza³em ich)
(widzia & sup3; em ich, s & sup3; ysza & sup3; em ich)


Oni o nas, a my o nich
Oni o nas, oich saya
Nic nie wiemy – tylko tyle
Nic nie wiemy – tylko tyle
¯e bywaj¹ nag³e zmierzchy
& macr; e bywaj & sup1; nag & sup3; e zmierzchy
I przychodz¹ pewne chwile
Saya przychodz & sup1; pewne chwile


Szli têdy ludzie biedni, proœci
Szli t & ecirc; dy ludzie biedni, pro & oelig; ci
Bez przeznaczenia, bez przysz³oœci
Bez przeznaczenia, bez przysz & sup3; o & oelig; ci
(widzia³em ich, s³ysza³em ich)
(widzia & sup3; em ich, s & sup3; ysza & sup3; em ich)


Œpiewali skargê byle jak¹
& OElig; piewali skarg & ecirc; byle jak & sup1;
I umierali jako tako
Saya umierali jako tako
(widzia³em ich, s³ysza³em ich)
(widzia & sup3; em ich, s & sup3; ysza & sup3; em ich)


Ju¿ ich nie widzê i nie s³yszê
Ju & iquest; ich nie widz & ecirc; saya nie s & sup3; ysz & ecirc;
Lubiê trwaj¹c¹ po nich ciszê
Lubi & ecirc; trwaj & sup1; c & sup1; po nich cisz & ecirc;
(widzia³em ich, s³ysza³em ich)
(widzia & sup3; em ich, s & sup3; ysza & sup3; em ich)

Terjemahan Lirik Lagu Grzegorz Turnau Lainnya