Terjemahan Lirik Lagu Grzegorz Turnau – Gdy Kwitnie ¿onkil

Grzegorz Turnau | Judul Lagu: Gdy Kwitnie ¿onkil

gdy kwitnie ¿onkil (ten, co wie,
gw kwitnie & iquest; onkil (sepuluh, co wie,
¿e ¿yjesz, aby stawaæ siê)
& iquest; e & iquest; yjesz, aby stawa & aelig; si & ecirc;)
zapomnij lecz, pamiêtaj ¿e
zapomnij lecz, pami & ecirc; taj & iquest; e
gdy kwitnie ¿onkil (ten, co wie,
gw kwitnie & iquest; onkil (sepuluh, co wie,
¿e ¿yjesz, aby stawaæ siê)
& iquest; e & iquest; yjesz, aby stawa & aelig; si & ecirc;)


gdy kwitn¹ bzy, co g³osz¹, i¿
gdy kwitn & sup1; bzy, co g & sup3; osz & sup1 ;, i & iquest;
budzisz siê po to, aby œniæ,
budzisz si & ecirc; po ke, aby & oelig; ni & aelig ;,
pamiêtaj co (zapomnij nic)
pami & ecirc; taj co (zapomnij nic)
gdy kwitn¹ bzy, co g³osz¹, i¿
gdy kwitn & sup1; bzy, co g & sup3; osz & sup1 ;, i & iquest;
budzisz siê po to, aby œniæ
budzisz si & ecirc; po ke, aby & oelig; ni & aelig;


gdy kwitnie ró¿a (rajski ptak
gdy kwitnie r & oacute; & iquest; a (rajski ptak
p³on¹cy w naszych szarych snach)
p & sup3; pada & sup1; cy w naszych szarych snach)
zapomnij czy, pamiêtaj tak
zapomnij czy, pami & ecirc; taj tak
gdy kwitnie ró¿a (rajski ptak
gdy kwitnie r & oacute; & iquest; a (rajski ptak
p³on¹cy w naszych szarych snach)
p & sup3; pada & sup1; cy w naszych szarych snach)


gdy tak rozkwita ka¿dy cud,
gdy tak rozkwita ka & iquest; dy mamahan,
¿e myœl nie mo¿e z³apaæ tchu,
& iquest; e saya & oelig; l nie mo & iquest; e z & sup3; apa & aelig; tchu,
pamiêtaj gdzie (zapomnij tu)
pami & ecirc; taj gdzie (zapomnij tu)
gdy tak rozkwita ka¿dy cud,
gdy tak rozkwita ka & iquest; dy mamahan,
¿e myœl nie mo¿e z³apaæ tchu
& iquest; e saya & oelig; l nie mo & iquest; e z & sup3; apa & aelig; tchu


i (gdy nam czas objawi, ¿e
i (gdy nam czas objawi, & iquest; e
od czasu nas uwolniæ chce)
od czasu nas uwolni & aelig; chce)
zapomnij mnie, pamiêtaj mnie
zapomnij mnie, pami & ecirc; taj mnie
gdy kwitnie ¿onkil (ten, co wie,
gw kwitnie & iquest; onkil (sepuluh, co wie,
¿e ¿yjesz, aby stawaæ siê)
& iquest; e & iquest; yjesz, aby stawa & aelig; si & ecirc;)

Terjemahan Lirik Lagu Grzegorz Turnau Lainnya