Terjemahan Lirik Lagu Grzegorz Turnau – Naprawdê Nie Dzieje Siê Nic

Grzegorz Turnau | Judul Lagu: Naprawdê Nie Dzieje Siê Nic

Czy zdanie okr¹g³e wypowiesz,
Czy zdanie okr & sup1; g & sup3; e wypowiesz,
czy ksiêgê m¹dr¹ napiszesz,
czy ksi & ecirc; g & ecirc; m & sup1; dr & sup1; napiszesz,
bêdziesz zawsze mieæ w g³owie
b & ecirc; dziesz zawsze mie & aelig; w g & sup3; owie
tê sam¹ pustkê i ciszê.
t & ecirc; sam & sup1; pustk & ecirc; saya cisz & ecirc ;.


S³owo to zimny powiew
S & sup3; owo ke zimny powiew
nag³ego wiatru w przestworze;
nag & sup3; ego wiatru w przestworze;
mo¿e orzeŸwi ciê, ale
& ore; e orze & Yuml; wi ci & ecirc ;, ale
donik¹d dojœæ nie pomo¿e.
donik & sup; d doj & oelig; & aelig; nie pomo & iquest; e.


Zwieœæ ciê mo¿e ci¹gn¹cy ulicami t³um,
Zwie & oelig; & aelig; ci & ecirc; ulat & t ‘supernova t & sup3; um,
wódka w parku wypita albo zachód s³oñca,
w & oacute; dka w parku wypita albo zach & oacute; d s & sup3; o & ntilde; ca,
lecz pamiêtaj: naprawdê nie dzieje siê nic
lecz pami & ecirc; taj: naprawd & ecirc; nie dzieje si & ecirc; nic
i nie stanie siê nic – a¿ do koñca.
saya adalah orang yang sangat baik dan istimewa; nic – a & iquest; lakukan ko & ntilde; ca.


Czy zdanie okr¹g³e wypowiesz,
Czy zdanie okr & sup1; g & sup3; e wypowiesz,
czy ksiêgê m¹dr¹ napiszesz,
czy ksi & ecirc; g & ecirc; m & sup1; dr & sup1; napiszesz,
bêdziesz zawsze mieæ w g³owie
b & ecirc; dziesz zawsze mie & aelig; w g & sup3; owie
tê sam¹ pustkê i ciszê.
t & ecirc; sam & sup1; pustk & ecirc; saya cisz & ecirc ;.


Zaufaj tylko warg splotom,
Zaufaj tylko warg splotom,
be³kotom niezrozumia³ym,
menjadi & sup3; kotom niezrozumia & sup3; ym,
gestom w pró¿ni zawis³ym,
gestom w pr & oacute; & iquest; ni zawis & sup3; ym,
niedoskona³ym.
niedoskona & sup3; ym.


Zwieœæ ciê mo¿e ci¹gn¹cy ulicami t³um,
Zwie & oelig; & aelig; ci & ecirc; ulat & t ‘supernova t & sup3; um,
wódka w parku wypita albo zachód s³oñca,
w & oacute; dka w parku wypita albo zach & oacute; d s & sup3; o & ntilde; ca,
lecz pamiêtaj: naprawdê nie dzieje siê nic
lecz pami & ecirc; taj: naprawd & ecirc; nie dzieje si & ecirc; nic
i nie stanie siê nic – a¿ do koñca.
saya adalah orang yang sangat baik dan istimewa; nic – a & iquest; lakukan ko & ntilde; ca.

Terjemahan Lirik Lagu Grzegorz Turnau Lainnya