Terjemahan Lirik Lagu Herman Van Veen – Joop

Herman Van Veen | Judul Lagu: Joop

Krijg 't lazarus.
Krijg ‘t lazarus.
In de spiegel,
Dalam de spiegel,
wie is die man
wie adalah mati manusia
met mijn gezicht?
bertemu mijn gezicht


En borrel nog,
En borrel nog,
een laatste slok,
een laatste slok,
dan hang ik mij op.
dan hang ik mij op.


Joop, nog ntje
Joop, nog ntje
voor het einde,
voor het einde,
n lucifer, en ik vertrek
n lucifer, en ik vertrek
als de rook van een sigaret.
juga rook van een sigaret.


Druk op zeven,
Druk op zeven,
dat is mijn nummer
yang mijn nummer
en de jukebox speelt Baby blue
en de jukebox speelt Bayi biru
en Baby blue, god nog aan toe,
en Baby blue, allah nog aan toe,
was net zo lief als jij.
adalah net zo lief als jij.


Joop, als ik toen op die dag
Joop, juga ik toen op die dag
niet naar rechts
niet naar rechts
maar naar links
maar naar link
was gegaan.
adalah gegaan
Als ik op dat moment
Saat ini juga
ja had gezegd
ja punya gezegd
in plaats van nee
di plaats van nee
of nee in plaats van ja.
nee di plaats van ja.
Joop, als ik in dat gesprek
Joop, juga ik di gesprek itu
de waarheid had gezegd,
de waarheid memiliki gezegd,
als dat alles zo was geweest, Joop,
Demikianlah alles zo adalah geweest, Joop,
dan was ik nu een ander
dan adalah ik nu een ander
en de wereld ook.
en de wereld ook.


Vogels fluiten
Vogels fluiten
als lekke banden.
lekke banden.
Mijn illusies vluchten
Mijn ilusinya menyiram
door de gaten in m'n kop.
pintu de gaten di m’n kop


Licht van buiten,
Licht van buiten,
een fietser rijdt voorbij
een fietser rijdt voorbij
met een grafsteen achterop.
bertemu een grafsteen achterop.


Joop, als ik toen op die dag
Joop, juga ik toen op die dag
me niet had laten pakken,
saya niet telah laten pakken,
als ik op zeker ogenblik
juga ik op zeker ogenblik
geweigerd had,
geweigerd punya,
dan was nu alles anders.
dan bukan siapa-siapa.
Joop, als ik op dat moment
Joop, als ik op saat itu
de waarheid had gezegd,
de waarheid memiliki gezegd,
als dat alles zo was geweest, Joop,
Demikianlah alles zo adalah geweest, Joop,
dan was ik nu een ander
dan adalah ik nu een ander
en de wereld ook.
en de wereld ook.


Het is ontzettend,
Het adalah ontzettend,
ik ben nuchter.
ik ben nuchter
Deze wereld is de mijne niet.
Deze wereld adalah de mijne niet.
Zinnen die ik toen had moeten zeggen
Zinnen mati ik toen memiliki mounden zeggen
komen nu pas in mij op.
komen nu pas di mij op.


Maar wat nooit geweest is,
Maar wat nooit geweest adalah,
nooit geweest zal zijn, Joop,
nooit geweest zal zijn, Joop,
dat doet mij
yang doet mij
nu pas pijn.
nu pas pijn

Terjemahan Lirik Lagu Herman Van Veen Lainnya