Terjemahan Lirik Lemon Joy – Lagu Uzsimerk

Lemon Joy | Judul Lagu: Uzsimerk

Kaip nelauktai tu uzdarei duris
Kaip nelauktai tu uzdarei duris
Kiek liko tau. Tu nori but toli
Kiek liko tau. Tu nori tapi toli
Tu vel bijai issigandai saves
Tu vel bijai issigandai hemat
Kaip nelauktai as pameciau raktus.
Kaip nelauktai sebagai pameciau raktus.


Uzsimerk greiciau.
Uzsimerk greiciau.
Pamatysi, ka as matau.
Pamatysi, ka sebagai matau.
Uzsimerk greiciau.
Uzsimerk greiciau.
Mano varda uzmirsk.
Mano varda uzmirsk.


Jei tu teisus, tai palydek mane
Jei tu teisus, tai palydek mane
Jei verksiu as, tai netikek manim
Jei verksiu sebagai, tai netikek manim
Kaip nelauktai sniegas rankose
Kaip nelauktai sniegas rankose
Tik neziurek tu man i akis.
Tik neziurek tu man i akis.


Uzsimerk greiciau
Uzsimerk greiciau
Pamatysi, ka as matau
Pamatysi, ka sebagai matau
Uzsimerk greiciau
Uzsimerk greiciau
Mano varda uzmirsk.
Mano varda uzmirsk.

Terjemahan Lirik Lagu Lemon Joy Lainnya