Terjemahan Lirik Tonex & The Peculiar People – Nureau Ink

Tonex & The Peculiar People | Judul Lagu: Nureau Ink

Verse
Ayat
He is not saved
Dia tidak diselamatkan
He is a perpe-traitor
Dia adalah pengkhianat perpe
He says Masterbates
Dia mengatakan Masterbates
“I mastered u bated
“Saya kuasai kamu bated
We are heavily dejated”
Kami sangat terputus-putus “


Chorus
Paduan suara
Sinners go to hell
Orang berdosa masuk neraka
Repeat 8x’s
Ulangi 8x’s