Terjemahan Lirik Willem Vermandere – Lagu Als Ik Zing

Willem Vermandere | Judul Lagu: Als Ik Zing

Als ik zing met ‘t accent van mijn streke
Als ik zing bertemu dengan aksen van mijn streke
‘t Is de zee die zijn zout achterlaat
Apakah de zee mati zijn zouter achterlaat
Als ‘k mijn woorden soms kraak en breke
Als ‘k mijn woorden soms kraak en breke
‘t Is de storm die de dijken slaat
Apakah de storm mati de dijken slaat
‘t Is de wind die hier holderdebolder
Apakah de wind dead hier holderdebolder
Ongenadig de dorpen deurraast
Ongenadig de dorpen deurraast
En ‘s winters langs duinen en polder
En’s winters langs duinen en polder
De sneeuw in ons oren blaast
De sneeuw in ons oren blaast
Hoort hem de straten deurjagen
Hoort hem de straten deurjagen
Hoort zijn geklop en gebuis
Hoort zijn geklop en gebuis
Wat moe j’ gie zo eindloos klagen
Wat moe j ‘gie zo eindloos klagen
Gie wind die zo waait rond mijn huis
Gie angin mati zo waait rond mijn huis


Ik herken de vertrouwde gezangen
Ik herken de vertrouwde gezangen
Van vissers op ‘t ver Iseland
Van vissers op ‘t ver Iseland
En ‘t vloeken en ‘t zeer en ‘t verlangen
En t vloeken en ‘t zeer en’ t verlangen
Naar vrouwe, naar kinders en land
Naar vvuwe, naar kinders en land
‘t Was lastig om hier t’ overleven
Apakah lastig om hier t ‘overleven
Arm volkske, ruw en ongeschoold
Lengan volkske, ruw en ongeschoold
Waar zijn de trimards nu gebleven
Waar zijn de trimards nu gebleven
Te voete naar Frankrijk getjoold
Yang benar Frankrijk getjoold
Of voorgoed dan maar afscheid genomen
Dari genomen voorgoed dan maar afscheid
Dag vader, dag moeder, dag lief
Dag vader, dag moeder, dag lief
‘k Zal ooit nog wel werekomen
‘K zal ooit nog wel werekomen
Uit Canada als ‘t God belieft
Uit Canada juga menipu Tuhan


Ik zing voor u, frontsoldaten
Ik zing voor u, frontstoldaten
Uit den oorlog van veertien-achttien
Uit den oorlog van veertien-achttien
Van land en keuning verlaten
Tanah Van menuju keuning verlaten
Zelfs uw grafsteen wierd niet ontzien
Zelfs uw grafsteen wierd niet ontzien
Kan een lied ooit naar eerde smaken
Kan een berbohong ooit naar eerde
Kan een tale wel geuren naar gras
Kan een tale wel geuren naar gras
Zit er bloed in de kleur van een sprake
Zit er bloed di kleur van een sprake
Ons vlaams, ons vlammend geel vlas
Di vlaams, on vlammend geel vlas
Ook voor u, mijn gestorven nonkels
Ook voor u, mijn gestorven nonkels
Arthur en Hector, merci
Arthur en Hector, merci
Twee taaie nooit klagende kompels
Twee taaie nooit klagende kompels
In de putten van de walepays
Dalam putten van de walepays


Volk van oranje in ‘t noorden
Volk van oranje di ‘t noorden
Vriende, lach nie gelijk zot
Vriende, lach nie gelijk zot
Om al onz’ antieke woorden
Om al onz ‘antieke woorden
Bespaart ons uw goedkope spot
Bespaart on uw goedkope spot
Als Holland in weelde kon leven
Als Holland di weelde kon leven
Wierd Vlaanderen leeggeroofd
Wierd Vlaanderen leeggeroofd
Voor Alva was ‘t bibberen en beven
Voor Alva adalah bibus en beven
En knikken met gebogen hoofd
En knikken bertemu gebogen hoofd
En zo is ‘t hier eeuwen gebleven
En zo adalah ‘t hier eeuwen gebleven
Onder keizer, prins of prinses
Onder keizer, prins dari prinsses
In ‘t Spaans of in ‘t Duits, om ‘t even
Dalam Spaans of in ‘t Duits, bahkan tidak
De verdrukking was onz’ meesteres
De verdrukking adalah onz ‘meesteres


Wie stond aan den bakkersoven
Wie stond aan den bakkersoven
In de kelders van Brussels noblesse
Di kelders van Brussels bangsawan

Terjemahan Lirik Lagu Willem Vermandere Lainnya