AWOLNATION – Lagu Tall, Tall Tale Lirik Terjemahan

Awolnation | Judul Lagu: Tall, Tall Tale

Please, please let me now It’s just a tall, tall tale
Tolong, tolong beritahu saya sekarang Ini hanya sebuah cerita tinggi dan tinggi
In a tall, tall tale
 Dalam sebuah cerita tinggi dan tinggi
Give grace to the host
 Berikan rahmat kepada tuan rumah
It’s just a tall, tall tale
 Itu hanya sebuah cerita tinggi dan tinggi
In a tall, tall tale
 Dalam sebuah cerita tinggi dan tinggi
It’s just a tall, tall tale
 Itu hanya sebuah cerita tinggi dan tinggi
In a tall, tall tale
 Dalam sebuah cerita tinggi dan tinggi
 
Be old, black and bald
 Tua, hitam dan botak
She need to fall and fail
 Dia harus jatuh dan gagal
You need to fall and fail
 Anda harus jatuh dan gagal
Hey god, steal the show
 Hei tuhan, mencuri acaranya
It’s just a tall, tall tale
 Itu hanya sebuah cerita tinggi dan tinggi
In a tall, tall tale
 Dalam sebuah cerita tinggi dan tinggi
It’s just a tall, tall tale
 Itu hanya sebuah cerita tinggi dan tinggi
In a tall, tall tale
 Dalam sebuah cerita tinggi dan tinggi
 
WHHHHAAAAAAAAAAAAAAARRR
 WHHHHAAAAAAAAAAAAAAARRR
 
My, my, my, my, my look at what we have here
 Saya, saya, saya, saya, saya melihat apa yang kita miliki di sini
Look at what we have here
 Lihatlah apa yang kita miliki di sini
My, my, my look at what we have here
 Saya, saya, saya melihat apa yang kita miliki di sini
Look at what we have here
 Lihatlah apa yang kita miliki di sini
 
Bang, bang rope-a-dope
 Bang, bang rope-a-dope
It’s just a tall, tall tale
 Itu hanya sebuah cerita tinggi dan tinggi
In a tall, tall tale
 Dalam sebuah cerita tinggi dan tinggi
Go ‘head, steal my ball
 Pergilah ‘, curi bola saya
It’s just a tall, tall tale
 Itu hanya sebuah cerita tinggi dan tinggi
You’re just a… punk
 Kamu hanya seorang … punk
 
Lights out
 Lampu padam
Bah, bah, bah, bah, bah
 Bah, bah, bah, bah, bah
Bah, bah, bah, bah, bah
 Bah, bah, bah, bah, bah
Bah, bah, bah, bah, bah
 Bah, bah, bah, bah, bah
Oh, lights out
 Oh, lampu padam
Bah, bah, bah, bah, bah
 Bah, bah, bah, bah, bah
Bah, bah, bah, bah, bah
 Bah, bah, bah, bah, bah
Bah, bah, bah, bah, bah
 Bah, bah, bah, bah, bah
Oh, lights out
 Oh, lampu padam
Bah, bah, bah, bah, bah
 Bah, bah, bah, bah, bah
Bah, bah, bah, bah, bah
 Bah, bah, bah, bah, bah
Bah, bah, bah, bah, bah
 Bah, bah, bah, bah, bah
Oh, lights out
 Oh, lampu padam
Bah, bah, bah, bah, bah
 Bah, bah, bah, bah, bah
Bah, bah, bah, bah, bah
 Bah, bah, bah, bah, bah
Bah, bah, bah, bah
 Bah, bah, bah, bah

Terjemahan Lirik Lagu Awolnation Lainnya