Terjemahan Lirik Jacques – Sve Bih Dao Da Sam Njen

Jacques | Judul Lagu: Sve Bih Dao Da Sam Njen

toliko puta kažem
toliko puta kažem
i svaki put si slažem
Saya svaki menempatkan si slažem
da mi ne nedostaje
da mi ne nostostaje
malo i bude lakše
malo saya Budak lak & scaron;
govorim što mi paše
govorim & scaron; sampai mi pa & scaron; e
samo se zavaravam
samo se zavaravam
sve bi dao da…
sve bi dao da …


sve bi dao da sam njen
sve bi dao da sam njen
baš kao nekad
ba & scaron; kao nekad
dok je ljubav ta u nama trajala
dok je ljubav ta u nama trajala
sve bi dao da sam njen ovaj tren
sve bi dao da sam njen ovaj tren
i da obriše sve što nevalja mekim usnama
i da obri & scaron; e sve & scaron; untuk nevalja mekim usnama


čekam na bolje dane
čekam na bolje dane
da mi na licu svane neko novo proljeće
da mi na licu svane neko novo proljeće
malo i bude lakše
malo saya Budak lak & scaron;
govorim što mi paše
govorim & scaron; sampai mi pa & scaron; e
samo se zavaravam
samo se zavaravam
sve bi dao da…
sve bi dao da …


sve bi dao da sam njen
sve bi dao da sam njen
baš kao nekad
ba & scaron; kao nekad
dok je ljubav ta u nama trajala
dok je ljubav ta u nama trajala
sve bi dao da sam njen ovaj tren
sve bi dao da sam njen ovaj tren
i da obriše sve što nevalja usnama
i da obri & scaron; e sve & scaron; sampai nevalja usnama