Terjemahan Lirik Shaan – Lagu Aksar

Shaan | Judul Lagu: Aksar

1—aksar kyun yun lage ki tum koi aur ho.
1 — aksar kyun yun lage ki tum koi aur ho.
2—hum tum jahaan the mille woh guzra hua taur ho.
2 — hum tum jahaan mille woh guzra hua taur ho.
3—aksar fir yun lage ki tum meri jaan ho.
3 — aksar fir yun lage ki tum meri jaan ho.
4—tumse meri zindagi tumhi meri pehchaan ho.
4 — tuming meri zindagi tumhi meri pehchaan ho.
5—aksar………….
5 — aksar ………….
6—dil hi dil aksar…
6 — dil hi dil aksar …
7—haan……………………….tumhe soch kar dil hi dil aksar.
7 — haan ………………………. tumhe soch kar dil hi dil aksar.
8—aksar dil ko hai ghela……ki tumse mujhe kya milla.
8 — aksar dil ko hai ghela …… ki tumse mujhe kya milla.
9—meri zindagi mere pyaar ka,tumne diya ghaisla.
9 — meri zindagi hanya pyaar ka, tumne diya ghaisla.
10–phir kabhi jub kareeb se main khudko dekhlun agar,dil ke aaene main bas tumhi tum aaogi nazar.
10 – phir kabhi jub kareeb se khudko dekhlun agar, dil ke aaene bas utama tumhi tum aaogi nazar.
11–aksar………….
11 – aksar ………….
12–dil hi dil aksar.
12 – dil hi dil aksar
13–haan……………..tumhe soch kar dil hi dil aksar.
13 – haan …………….. tumhe soch kar dil hi dil aksar.
14–aksar ek sawaalsa mere zehen main uthe.
14 – aksar ek sawaalsa hanya zehen utama uthe.
15–hum tum ghar bichahd gaye honge kaise silsile.
15 – hum tum ghar bichahd gaye honge kaise silsile.
16–ghabrakhe main is khayaal se main tumse leeput gaya.
16 – ghabrakhe utama adalah khayaal se main tumse leeput gaya.
17–tumho to main bhi hoon,ab tumse main jaaoon kahaan.
17 – tumho untuk bhi hoon utama, ab tumse utama jaaoon kahaan.
18–haan……………..tumhe soch kar dil hi dil aksar.
18 – haan …………….. tumhe soch kar dil hi dil aksar.
19–laa…..laa…laa…hey…hey…hey…hey…hey…
19 – laa ….. laa … laa … hei … hei … hei … hei … hei …
20–tumhe soch kar dil hi dil aksar…
20 – tumhe soch kar dil hi dil aksar …